Wij verzenden uw bestelling binnen Nederland via POSTNL
Voor de verzendingen gelden de algemene voorwaarden van POSTNL
VERZENDKOSTEN NEDERLAND
Verzendkosten zijn € 3.95 binnen Nederland.
Bij een bestelling van € 35.00 of meer zijn de verzendkosten GRATIS  ♥
VERZENDKOSTEN BELGIË, DUITSLAND EN LUXEMBURG
Verzendkosten zijn € 8,95 naar België en Duitsland.
Bij een bestelling van € 70.00 of meer zijn de verzendkosten GRATIS  ♥
VERZENDKOSTEN EUROPA EN WERELD
Verzendkosten zijn €25,00
 
RETOURNEREN
Garantie:
Je hebt bij Picobellobeads  natuurlijk recht op een deugdelijk product. Een product moet voldoen aan de verwachtingen die de consument ervan mag hebben. Voldoet een product niet aan wat een consument redelijkerwijs mag verwachten op basis van de koopovereenkomst? Dan kan er sprake zijn van ‘non conformiteit’.
In dat geval zal Picobellobeads  het product repareren of vervangen. Dat moet wel binnen een redelijke termijn gebeuren.

Wat is een ondeugdelijk product?
Een product dat niet aan de verwachtingen voldoet die een consument ervan mag hebben, kan ondeugdelijk zijn. Een product is ondeugdelijk als het:
    niet (goed) werkt
    niet compleet is
    beschadigd is
    niet werkt zoals door de verkoper of de fabrikant in bijvoorbeeld reclame is toegezegd
    niet voldoet aan de opgegeven specificaties

De Afnemer is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Maat- kleur, en kwantiteitsverschillen binnen een marge van 5% ten opzichte van de op de internetsite afgebeelde producten zijn niet voor reclame vatbaar en gelden derhalve als een levering binnen de normen van de gesloten overeenkomst.
Indien de Afnemer van mening is dat de producten niet aan het in de overeenkomst bepaalde beantwoorden, dient de Afnemer hiervan binnen veertien (14) dagen na aflevering van de producten melding te doen aan Picobellobeads.


Afkoelingsperiode, recht van retour
1. Nadat de particuliere klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft deze klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalender dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Picobellobeads  te ontbinden. Hierna heeft de klant nog eens 14 kalender dagen de tijd om het product retour te zenden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dan kun je mailen naar: info@picobellobeads.nl
Bij retourzending heeft Picobellobeads  naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden.
De verzendkosten voor de retourzending binnen Nederland zijn voor de koper zijn naar schatting €. 6,95.

Uitzonderingen
Het retourrecht geldt niet bij afname artikelen welke Picobellobeads speciaal voor je moet bestellen.  Voor u op maat gemaakte labeltjes of andere gepersonaliseerde artikelen worden niet retour genomen. Deze vallen onder de leveringen die speciaal in opdracht van de consument zijn verricht. Indien je veronderstellingen hebt gedaan over producteigenschappen of leveringsomstandigheden die niet worden ondersteund door informatie op de site en/of dieje niet eerst hebt geverifieerd bij Picobellobeads , kun je ten hoogste een tegoedbon ontvangen.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van onze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk binnen 14 dagen na aankoop (via e-mail, of brief) aan Picobellobeads  te melden. De klant dient het product - na overleg met Picobellobeads  - te sturen naar een door Picobellobeads  vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele verpakking voorzien van naam, adres en ordernummer. Retourzendingen welke niet zijn voorzien van een briefje met naam, adres en ordernummer, kunnen door ons helaas niet in behandeling worden genomen.
3. Niet retour genomen worden: gepersonaliseerde sieraden en labeltjes en producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om gezondheidsredenen of hygiëne. Denk hierbij aan oorbellen, oorbellenhaakjes, piercings en tandkristallen.

Ruilingen en procedure:
Retournering & ruilingen van een artikel dient altijd plaats te vinden in overleg met Picobellobeads. Neem daarom altijd vooraf contact met ons via info@picobellobeads.nl op wanneer je een artikel wilt retourneren. Vermeld hierbij altijd een ordernummer.

Je hebt als consument het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 kalender dagen om het product retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van uw bestelling.

Stuur bij Ruiling even een email naar: info@picobellobeads.nl in en stuur dit voldoende gefrankeerd samen met een kopie van je factuur of orderbevestiging en de retourzending naar:

Picobellobeads
T.a.v. E.M. de Jonge

Parklaan 2a
9679HH Scheemda

Let op! Dit is het enige juiste retour adres. De Stationsstraat 11a is een bezoekadres, we kunnen hier geen post ontvangen!

Verzending aan Picobellobeads
Een retourzending is voor rekening en risico van jou als koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending.
Uw retourzending dient verpakt te zijn in de originele verpakking en het liefst voorzien te zijn van een retour formulier of (een kopie van) de orderbevestiging of  factuur. Op deze orderbevestiging/factuur dient u duidelijk te vermelden welk artikel u retour stuurt.
Onvolledige retourzendingen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen omdat deze door ons niet zijn te traceren.

Zodra de artikelen goed bij ons binnen zijn gekomen krijgt de particuliere klant van ons het geld retour of in overleg een kortingscode waarmee u de nieuwe artikelen kunt bestellen.


Niet particuliere klanten, zoals bijvoorbeeld bedrijven, instellingen en verenigingen kunnen na overleg met Picobellobeads in bepaalde gevallen wel ruilen, men krijgt dan een kortingscode voor het goederenbedrag van de artikelen welke bij ons retour zijn gekomen, maar kunnen geen gebruik maken van het ontbindingsrecht.
Het retourrecht of ontbindingsrecht geldt niet bij afname artikelen welke Picobellobeads speciaal voor u moet bestellen zoals  bijvoorbeeld gepersonaliseerde naam labeltjes. Deze vallen onder de leveringen die speciaal in opdracht van de consument zijn verricht.


Klachten en reclamaties omtrent verzending dienen een week, doch uiterlijk binnen 14 dagen na verzenddatum schriftelijk aan ons te zijn gemeld, via info@picobellobeads.nl anders kunnen wij geen onderzoek meer opstarten via PostNL. Na 14 dagen kunnen wij klachten omtrent bezorging niet meer in behandeling nemen.

Wat te doen bij klachten?
We willen jou vragen om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@picobellobeads.nl  Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Picobellobeads  spendeert weinig geld aan dure reclame. Wij investeren liever in service en betaalbare kwaliteit (u ziet de resultaten). Hierdoor is mond-tot-mond reclame echter uitermate belangrijk. Ons verzoek: Ben je tevreden? Zo ja, zegt het voort. Zo nee, laat het ons weten op info@picobellobeads.nl